TEGNEOPPDRAG

A bygge bolig er et stort løft. Det å kunne glede seg over resultatet i ettertid, vel vitende om at man har valgt riktig løsning og at den er gjennomført i solid håndverksmessig tradisjon, er en god forsikring og mange ergrelser spart.

Dette hjelper vi deg med

Forskisser

Byggemeldingstegninger

Arbeidstegninger

Detaljtegninger

Situasjonsplan

Terrengsnitt

Fordelen med gode tegninger

Ett tegningssett hos oss består av skissemessig tegning og byggemeldingstegning.

Skissemessig tegning utarbeides på grunnlag av dine skisser eller planer. Byggemeldingstegning utarbeides når skissemessig tegning er gjennomgått av kunde, og inneholder ett tegningssett slik din kommunes plan- & byggesaksavdelig ønsker,- med målsatte plan-, fasade- og snitt-tegninger.

Når du som kunde er helt fornøyd med planløsning og eksteriør har du en unik mulighet til å ta tegningene ut i markedet for å innhente de beste priser og kvaliteter fra dine lokale håndverkerbedrifter uten styring eller binding fra sentrale aktører.